Дискусионен форум
“Повишаване на административния капацитет на общините за управление на капиталовите разходи. Работа с модул „Капиталови разходи и текущи ремонти“ на ИСО

За събитието

Негов ключов говорител бе Нели Грозданова, държавен експерт в дирекция „Финанси на общините“, МФ.

Общински експерти от над 80 общини, ангажирани с изготвянето и съгласуването на информацията за работа с модула участваха във форума - финансисти, счетоводители, експерти в звената по ТСУ и капитално строителство, ресорни заместник-кметове.

Успоредно с анализа и оценката на информацията за капиталови разходи на общините, които г-жа Грозданова направи, бяха дадени конкретни насоки за работа с новия продукт Модул „Капиталови разходи и текущи ремонти“, чрез който се изготвя и предава планова и отчетна информация за капиталовите разходи на общините.

Участниците имаха възможност да коментират широк кръг практически въпроси и да получат разяснения по конкретно поставени от тях казуси. Бе направен на преглед на основните грешки, допускани при въвеждането на информацията в модула - при формулирането на наименованията и термините, отнасянето на разходи към грешен параграфи, при посочване на различни източници на финансиране и други видове неточности. Като проблем за допълнително уточняване и изясняване се очерта ясното и еднозначно дефиниране на това какво се разбира и как следва да се подава информацията за „текущ“ и „основен“ ремонт. 

Лекторът направи детайлно разяснение на всеки един от поставените проблеми и се ангажира на неизяснени докрай казуси да изпрати допълнително отговори.

 

Възможности за партньорство
Календар на събитията

август 2022

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4