Дискусионен форум
“Повишаване на административния капацитет на общините за управление на капиталовите разходи. Работа с модул „Капиталови разходи и текущи ремонти“ на ИСО

За събитието

Дискусионният форум “Повишаване на административния капацитет на общините за управление на капиталовите разходи. Работа с модул „Капиталови разходи и текущи ремонти“ на Информационната система за общините (ИСО)” ще се проведе на 16 април 2021 г. (петък), дистанционно в платформата за онлайн събития ZOOM.

Ключов говорител ще бъде Нели Грозданова, държавен експерт в дирекция „Финанси на общините“, МФ.

За участие каним общинските експерти, ангажирани с изготвянето и съгласуването на информацията за работа с модула:

 • финансисти,
 • счетоводители,
 • експерти в звената по ТСУ и капитално строителство,
 • ресорни заместник-кметове,
 • общински съветници от ресорните постоянни комисии и
 • други експерти, при проявен професионален интерес. 

Форматът на събитието е дискусионен и в тази връзка разчитаме да изпратите предварително конкретни казуси и въпроси на e-mail: activ@namrb.org, които да бъдат коментирани и обсъдени.

В програмата се предвижда да бъде направен:

 • Ретроспективен анализ и оценка на информацията за капиталови разходи на общините, представена в МФ през последните години
 • Анализ и оценка на информацията за капиталови разходи на общините, представена в Министерството на финансите чрез модул "Капиталови разходи и текущи ремонти";
 • Преглед на основните грешки при планиране и отчитане на капиталовите разходи

Важно условие за надграждане на експертния капацитет е предварително запознаване със структурата на данните, съдържащи се в поименните списъци за разпределение на разходите въз основа, на които министърът на финансите одобрява разчетите за финансиране на капиталови разходи до 2012 г. (ЗДБРБ за 2012 г., чл.12 (1) Въз основа на поименните списъци на обектите за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи министърът на финансите утвърждава разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, финансирани със средства от целевата субсидия по чл. 10, ал. 1.)

При желание за участие, можете да направите Вашата електронна регистрация ТУК.

 

Програма
Регистрация Възможности за партньорство
Календар на събитията

април 2021

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
  Дискусионен форум "Повишаване на административния капацитет на общините за управление на капиталовите разходи."
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2